Een haalbare investering

Asbestdaken vervangen voor een nieuw asbestvrij dak met daarop zonnepanelen. Op deze manier bent u van het nijpende asbestprobleem af en realiseert u daarnaast uw eigen kleine energiecentrale. Bovenstaand ideaalbeeld vereist een flinke investering. Een investering die vaak, gezien de andere bedrijfsactiviteiten, een drempel vormt om het asbestprobleem op te kunnen lossen.

Leningen bij de bank blijken onhaalbaar en/of eigen financiële middelen zijn bestemd voor de core-business van uw bedrijf. Resultaat: een lastige situatie waarin het asbest dak noodgedwongen blijft liggen en de deadline van een asbestvrij Nederland in 2024 steeds dichterbij komt.

Mijn Zonneveld biedt hier de oplossing voor.

Wij bieden laagdrempelige financieringsmogelijkheden

Wij bieden laagdrempelige financierings-mogelijkheden

Financieringsmogelijkheden

MZB, een samenwerkingsverband tussen mijn Zonneveld en BOM Renewable Energy, heeft de oplossing voor uw asbestprobleem. Door het aanbieden van een leaseconstructie dan wel financiering hebben wij aan het gehele traject een financieringsmogelijkheid toe kunnen voegen welke door de zachte voorwaarden haalbaar is. Met deze mogelijkheid willen wij de agrarische sector in Brabant de mogelijkheid bieden en helpen met het saneren van asbest daken en het realiseren van de eerste stappen richting een duurzame wereld.

Wij fungeren als hoofdaannemer en regelen alles. Normaal moet je een saneerder inschakelen, een dakwerker, iemand die subsidies aanvraagt en weer een ander bedrijf dat je zonnestroominstallatie bouwt. Via Mijn Zonneveld is het in één keer geregeld. We doen het volledige onderhoud. De klant betaalt ons een vast maandelijks leasebedrag en is daarmee geheel ontzorgd.

De hele investering bestaat uit:

Wij fungeren als hoofdaannemer en regelen alles. Normaal moet je een saneerder inschakelen, een dakwerker, iemand die subsidies aanvraagt en weer een ander bedrijf dat je zonnestroominstallatie bouwt. Via Mijn Zonneveld is het in één keer geregeld. We doen het volledige onderhoud. De klant betaalt ons een vast maandelijks leasebedrag en is daarmee geheel ontzorgd.

De hele investering bestaat uit:

Operational lease

  • Voornamelijk bedoeld voor agrarische bedrijven met een SDE-subsidie
  • In gelijke termijnen afgelost gedurende leaseperiode
  • Einde contractperiode mogelijkheid tot volledige overname van de zonnestroominstallatie tegen een, vooraf overeengekomen, symbolisch bedrag

Finance

  • 20% van de investering eigen inbreng
  • overige 80% van de investering kan worden afgelost op basis van een 10-jarige annuïteitenlening